List intencyjny

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji „Rak jajnika- nowe wyzwania diagnostyczno-terapeutyczne”, która odbędzie się w dniach 15-16 maja 2015 r. w Warszawie.

Celem konferencji jest zaprezentowanie nowych kierunków badań nad biologią raka jajnika jak również przedstawienie najnowszych wyników badań klinicznych, które w najbliższym czasie mogą istotnie zmienić standardy leczenia tego nowotworu.

Mamy nadzieję, że zarówno aktualna tematyka, jak i ciekawa formuła konferencji spotkają się z Państwa zainteresowaniem.

Do zobaczenia w Warszawie.

prof. dr hab. n. med. Cezary Szczylik
Prezydent Fundacji Onkologii Doświadczalnej i Klinicznej
dr hab. n. med. Lubomir Bodnar
Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji

Program

Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji, dostępnym również w formacie do pobrania(pdf).

Godzina Tytuł prezentacji Prowadzący
od do
Dzień 1. Piątek. 15.05.2015 r.
10.30 10.40 Powitanie uczestników Cezary Szczylik
Sesja I. Jak postawić poprawne rozpoznanie patologiczne raka jajnika?
Włodzimierz Baranowski, Mariusz Bidziński, Cezary Szczylik
10.40 11.00 Nowa klasyfikacja raka jajnika i rola immunohistochemii w diagnostyce różnicowej nowotworów jajnika Jolanta Kupryjańczyk
11.00 11.20 Onkogeneza raka jajnika i zjawisko przejścia nabłonkowo-mezenchymalnego w raku jajnika Gabriel Wcisło
11.20 11.40 Atlas genomowy raka jajnika Bartosz Wasąg
11.40 12.10 The European Network for Gynaecological Oncological Trial groups (ENGOT): Ongoing and future clinical studies Mansoor Raza Mirza
12.10 12.30 Kierunki rozwoju terapii ukierunkowanej molekularnie – rola medycyny spersonalizowanej Cezary Szczylik
12.30 12.40 Dyskusja
12.40 13.00 Przerwa kawowa
Sesja II. Obrazowanie raka jajnika a terapia ukierunkowana molekularnie
Moderatorzy: Lubomir Bodnar, Gabriel Wcisło
13.00 13.20 Zastosowanie diagnostyki obrazowej PET-CT w raku jajnika Mirosław Dziuk
13.20 13.40 Role of the circulating tumor DNA in ovarian cancer Ellen Heitzer
13.40 14.00 Terapie antyangiogenne w raku jajnika Janina Markowska
14.00 14.20 Endometrioza jako czynnik prekursorowy raka jajnika Łukasz Milewski
14.20 14.40 Inhibitory PARP w raku jajnika Renata Duchnowska
14.40 14.55 Dyskusja
14.55 15.40 Obiad
Sesja III: Operować, a może leczenie systemowe?
Moderatorzy: Tomasz Byrski, Jacek Sznurkowski
15.40 16.00 Pierwotna czy odroczona operacja cytoredukcyjna w zaawansowanym raku jajnika. U kogo zastosować neoadjuwantową chemioterapię? Radosław Mądry
16.00 16.20 Rola ultraradykalnej chirurgii w raku jajnika Paweł Knapp
16.20 16.40 Odmienności podejścia terapeutycznego w rzadszych podtypach raka jajnika (jasnokomórkowy, śluzowy, LGSC) Dagmara Klasa-Mazurkiewicz
16.40 17.00 Molekularne przesłanki do zastosowania chemioterapii HIPEC Jacek Sznurkowski
17.00 17.20 Chemioterapia ratunkowa w raku jajnika – poszukiwanie predyktorów odpowiedzi Lubomir Bodnar
17.20 17.30 Dyskusja
20.00 Uroczysta kolacja
Dzień 2. Sobota. 16.05.2015 r.
Sesja IV: Leczenie trudnych sytuacji klinicznych w raku jajnika – szukanie nowych możliwości
Moderatorzy: Tomasz Byrski, Jacek Sznurkowski
09.00 09.20 Dziedziczny rak jajnika – zasady poradnictwa genetycznego i profilaktyki Tomasz Byrski
09.20 09.40 Wtórne operacje cytoredukcyjne – zasady kwalifikacji Paweł Basta
09.40 10.00 Nadzieje związane z wykorzystaniem nowoczesnej immunoterapii raka jajnika Gabriel Wcisło
10.00 10.20 Ocena zdarzeń molekularnych, zakres chirurgii i terapia w guzach o granicznej złośliwości Mariusz Bidziński
10.20 10.40 Operacje oszczędzające płodność w nowotworach jajnika Włodzimierz Baranowski
10.40 10.50 Dyskusja
10.50 11.10 Przerwa kawowa
Sesja V: Standardy leczenia raka janika
Moderatorzy: Paweł Blecharz, Lubomir Bodnar, Radosław Mądry
11.10 11.40 Standaryzacja protokołu operacyjnego i leczenie pierwszej linii raka jajnika Paweł Blecharz
11.40 12.00 Leczenie wznowy raka jajnika Lubomir Bodnar
12.00 12.15 Dyskusja
12.15 13.00 Obiad

Przewidziana jest sesja posterowa, zgłoszenie tytułu posteru prosimy przesłać mailem (biuro@fodik.org) do dnia 31.03.2015 r.

Komitet naukowy

Komitet Naukowy Sympozjum

Komitet Organizacyjny Sympozjum

Informacje ogólne

Termin konferencji

15 - 16 maja 2015 roku

Lokalizacja

Radisson Blu Centrum Hotel
Ul. Grzybowska 24
00-132 Warszawa
Tel.: +48 22 321 88 88

Dojazd do Hotelu Radisson Blu

Dla osób podróżujących komunikacją miejską dojazd do Hotelu Radisson Blu możliwy jest:

Cena biletu jednorazowego przesiadkowego (nieograniczona liczba przejazdów do 75 min.) wynosi 4,40 zł i są one do kupienia w kioskach, automatach na przystankach lub w autobusach i tramwajach bądź bezpośrednio u kierowcy.

Przewodniczący komitetu naukowego

dr hab. n. med. Lubomir Bodnar

Organizatorzy

Fundacja Onkologii Doświadczalnej i Klinicznej
Ul. Mokotowska 4 lok. 6
00-641 Warszawa
Kontakt do organizatora:
Elżbieta Bernatowicz, kom. 601-367-981; e-mail: biuro@fodik.org
Klinika Onkologii, Wojskowy Instytut Medyczny, Centralny Szpital Kliniczny MON
Ul. Szaserów 128
04-141 Warszawa
Tel. +48 22 681 72 35
Tel., fax: +48 22 610 30 98

Punkty edukacyjne

Uprzejmie informujemy, że uczestnikom konferencji zostanie przyznanych 9 punktów edukacyjnych.

Parking w hotelu

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość skorzystania z parkingu hotelowego. Cena jest bardzo korzystnie wynegocjowana, jednak ze względu na umiejscowienie Hotelu (centrum Warszawy), miejsca są przydzielane według aktualnej dostępności.

Sponsorzy/Patroni medialni

Sponsorzy

Logotyp sponsora – Roche Logotyp sponsora – AstraZeneca Logotyp sponsora – NovartisOncology Logotyp sponsora – Sobi Logotyp sponsora – Hipertermia Logotyp sponsora – Angelini Logotyp sponsora – Amgen Logotyp sponsora – Oncompass Logotyp sponsora – ViaMedica

Patroni medialni

Logotyp patrona medialnego – MEDtube Logotyp patrona medialnego - Zwrotnik Raka

Kontakt

Fundacja Onkologii Doświadczalnej i Klinicznej
Ul. Mokotowska 4 lok. 6
00-641 Warszawa
E-mail: biuro@fodik.org
Tel.: 601 367 981